Lotte Weeda

Lotte Weeda
Published: August 24th 2004 by De Arbeiderspers (first published 2004)
Author: Maarten 't Hart
Language Dutch
Category: European Literature
Pages: 270 pages
Goodreads Rating: 3.21

In een Zuid-Hollandse gemeente krijgt een fotografe de opdracht om 200 markante dorpelingen te fotograferen. Van deze foto's wordt een fotoboek samengesteld. De meeste dorpsbewoners zijn aanvankelijk vereerd met deze vorm van aandacht. Tot op het moment dat het boek verschijnt want dan overlijdt de ene na de andere geportretteerde. Betekent een plaats in het boek een doodvonnis?

2018 Download eBook - All rights reserved.